ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ► Այլ հարցեր
Պարգևատրման վերաբերյալ Պատասխանել
Վարկանիշ: 13  ♦   Հարց: 6  ♦   Պատասխան: 7
Հարցը տրվել է   16.12.2021, 09:08  -ին
աշխատակցի 75 տարելիցի կապակցությամբ և երկարատև աշխատանքի համար նույն կազմակերպությունում ճիշտ է տալ պարգևատրում թէ լրավճար?
Վարկանիշ: 23  ♦   Հարց: 1  ♦   Պատասխան: 11
Պատասխանը տրվել է   16.12.2021, 17:14  -ին
Աշխատանքային օրենսգրքի 178 հոդվածի համաձայն 

«Պարգևատրումը օրենքով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի իրավական ակտով սահմանված կարգով և չափերով աշխատանքային պարտականությունները պատշաճ կատարելու, երկարամյա աշխատանքի և ծառայության, ծառայողական պարտականությունները գերազանց կատարելու համար ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային պարբերականությամբ կամ մեկանգամյա վճարվող վարձատրությունն է:»

Ձեր դեպքում ճիշտ կլինի տրամադրել պարգևատրում։
Վարկանիշ: 13  ♦   Հարց: 6  ♦   Պատասխան: 7
Պատասխանը տրվել է   17.12.2021, 09:02  -ին
VardanR, Շնոհակալություն
Նոր պատասխան:  
Պատասխանը կարող եք խմբագրել ուղարկելուց հետո 10 րոպեի ընթացքում