toggle Ինչպես ուղղել հարց ԻՐՏԵԿ ֆորումում

Ֆորումում հարց ուղղելու համար սեղմեք «ՈՒղղել հարց» սեղմակը: Բացված պատուհանում հերթականությամբ մուտքագրեք նախատեսված դաշտերը:

ՖՈՐՈՒՄ - աջ կողմում տրված սլաքի օգնությամբ տրվող ցանկից ընտրեք Ձեր հարցին համապատասխան ֆորումը: Եթե դժվարանում եք ընտրել, կարող եք այդ դաշտը թողնել չլրացված:

ՎԵՐՆԱԳԻՐ - որպես վերնագիր մուտքագրեք Ձեր հարցի համառոտ բովանդակությունը: Վերնագրի նիշերի քանակը պետք է փոքր չլինի 10 և մեծ չլինի 300 նիշից:

ԲԱՆԱԼԻ ԲԱՌԵՐ - մուտքագրեք Ձեր հարցի համար ամենաբնորոշ բառերը: Առաջին նիշերը մուտքագրելու հետ եթե բառը կա դաշտից ներքև բացված բանալի բառերի ցանկում ընտրեք այն, եթե չկա, ապա դաշտի աջ կողմում գտնվող կանաչ « + » սեղմակով ավելացրեք Ձեր մուտքագրած բառը բանալի բառերի ցանկում: Յուրաքանչյուր հարցի համար կարող եք ընտրել մինչև 5 բանալի բառ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ - դաշտում շարադրեք Ձեր հարցի բովանդակությունը: Բովանդակության նիշերի քանակը պետք է փոքր չլինի 10 և մեծ չլինի 15000 նիշից:

Մուտքագրեք պատկերում տրված անվտանգության նիշերը: Եթե պատկերված նիշերը անընթեռնելի են, կարող եք փոխեք դրանք սեղմելով «Փոխել» սեղմակը:

Հարցն ուղարկելու համար սեղմեք «Ընդունել» սեղմակը

toggle Ինչպես որոնել ԻՐՏԵԿ ֆորումում

Որոնման պատուհանը բացելու համար սեղմեք ՈՐՈՆՈՒՄ սեղմակը:

Բացված պատուհանում ընտրեք կամ մուտք արեք որոնման պայմանները: Որոնման համար կարող եք ընտրել պայմաններից որևէ մեկը կամ բոլոր պայմանները միաժամանակ:

Ֆորումների ցանկից ընտրեք Ֆորումը:

Որոնման բառեր տողում մուտքագրեք ֆորումում տրված հարցերի կամ պատասխանների տեքստերում պարունակվող բառեր:

Բանալի բառերը տողում բացվող ցանկից ընտրեք ֆորումում տրված հարցերին առավելագույնը բնութագրող բանալի բառերը: Որոնման պայմանում կարող եք ընտրել մինչև հինգ բանալի բառ: Որոնման արդյունքում կտրվեն բոլոր ընտրված բանալի բառերը պարունակող հարցերը:

Ժամանակահատված բաժնում կարող եք ընտրել որոնվող հարցերի տրման ժամանակահատվածը:

Որոնման արդյունքները կներկայացվեն ըստ «արդյունքը դասավորել» բաժնում ընտրված սկզբունքի՝ ըստ հարցերի կամ պատասխանների տրման ամսաթվերի կամ ըստ հարցերի գնահատականների:

toggle Հարցերի գնահատականներ և դրանց հաշվարկման կարգը

Հեռացնել