ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ► Աշխատանքային պայմանագիր
ՀՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետը Պատասխանել
Վարկանիշ: 13  ♦   Հարց: 9  ♦   Պատասխան: 1
Հարցը տրվել է   06.11.2019, 11:31  -ին
Բարև Ձեզ:  ՀՈԱԿ-ի տնօրենը  65 տարին լրանալուց հետո իրավունք ունի՞ աշխատել նույն պաշտոնում: Խնդրում եմ ուղարկել նաև օրենքի հղումը: 
Վարկանիշ: 190  ♦   Հարց: 2  ♦   Պատասխան: 22
Պատասխանը տրվել է   06.11.2019, 16:39  -ին
Հարգելի arpi,

Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվում է «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն: Նույն մասի 2-րդ պարբերության համաձայն` համայնքային կազմակերպությունների վրա տարածվում են վերոնշյալ օրենքի պահանջները:
Նույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «բ» կետի համաձայն` գործադիր մարմնի (տնօրենի) պաշտոնում նշանակված կամ ընտրության արդյունքում գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված անձի լիազորությունները դադարեցվում են իրավասու մարմնի որոշմամբ, եթե` լրացել է նրա 65 տարին:
img
Վերջին Պատասխանները
Բարև Ձեզ։Կխնդրեի ասեք ինչ իրավախախտման մասին է գործատուի ...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32

...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32
Նոր պատասխան:  
Պատասխանը կարող եք խմբագրել ուղարկելուց հետո 10 րոպեի ընթացքում