ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ► Այլ հարցեր
Խնամքի արձակուրդ Պատասխանել
Վարկանիշ: 13  ♦   Հարց: 4  ♦   Պատասխան: 6
Հարցը տրվել է   30.10.2019, 15:49  -ին
Խնդրում եմ պատասխանել, խնամքի արձակուրդում գտնվողի հաստիքը արդյո՞ք համարվում է թափուր:
Վարկանիշ: 392  ♦   Հարց: 0  ♦   Պատասխան: 63
Պատասխանը տրվել է   30.10.2019, 17:25  -ին
Հարգելի sveta1962,

Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվողի հաստիքը համարվում է թափուր, և գործատուն   իրավունք ունի համալրելու այն: Քանի որ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 171 հոդվածի համաձայն` մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդի ժամանակ պահպանվում է աշխատողի աշխատեղը` բացառությամբ նույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքի, ուստի նոր աշխատողի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է` գործողության ժամկետը սահմանելով մինչև նախկին աշխատողի` երեխայի խնամքի արձակուրդից վերադարձը: 
Վարկանիշ: 13  ♦   Հարց: 4  ♦   Պատասխան: 6
Պատասխանը տրվել է   01.11.2019, 10:34  -ին
Karine_A, Շնորհակալություն
img
Վերջին Պատասխանները
Բարև Ձեզ։Կխնդրեի ասեք ինչ իրավախախտման մասին է գործատուի ...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32

...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32
Նոր պատասխան:  
Պատասխանը կարող եք խմբագրել ուղարկելուց հետո 10 րոպեի ընթացքում