ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ► Աշխատանքային պայմանագիր
Աշխատանքի տեղափոխում Պատասխանել
Վարկանիշ: 13  ♦   Հարց: 9  ♦   Պատասխան: 1
Հարցը տրվել է   04.10.2019, 16:59  -ին
Բարև Ձեզ, նույն գործատուի մոտ մեկ այլ աշխատանքի անցնելու դեպքում կատարվում է աշխատանքային  պայմանագրի լուծում (վերջնահաշվարկ), թե տեղափոխում: Խնդրում եմ ուղարկել օրենքի հղումը:
Վարկանիշ: 392  ♦   Հարց: 0  ♦   Պատասխան: 63
Պատասխանը տրվել է   04.10.2019, 18:03  -ին
   Հարգելի arpi,

  Համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պաշտոնի անվանումը համարվում է էական պայման, որի փոփոխության դեպքում գործատուն աշխատողին պետք է ծանուցի նույն օրենսգրքի 115-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում: 
   Ելնելով վերոգրյալից աշխատողի հետ կարող եք ոչ թե լուծել աշխատանքային պայմանագիրը և կատարել վերջնահաշվարկ, այլ աշխատանքային պայմանագրին կից համաձայնագրով կատարել փոփոխություններ պայմանագրի համապատասխան կետերում (պաշտոնի անվանում, աշխատավարձի չափ, գործառույթներ և այլն):
Վարկանիշ: 1  ♦   Հարց: 0  ♦   Պատասխան: 1
Պատասխանը տրվել է   07.12.2019, 16:09  -ին
Karine_A, Բարև Ձեզ,  աշխատանքային պայմանագրին կից համաձայնագրի ձև կուղարկե՞ք:
img
Վերջին Պատասխանները
Բարև Ձեզ։Կխնդրեի ասեք ինչ իրավախախտման մասին է գործատուի ...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32

...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32
Նոր պատասխան:  
Պատասխանը կարող եք խմբագրել ուղարկելուց հետո 10 րոպեի ընթացքում