ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ► Այլ հարցեր
Ալիմենտի բռնագանձում Պատասխանել
Վարկանիշ: 28  ♦   Հարց: 5  ♦   Պատասխան: 11
Հարցը տրվել է   04.06.2018, 17:17  -ին
Հարգելի մասնակիցներ,

կցանկանայի իմանալ, թե որքան կկազմի դատական կարգով բռնագանձվող ալիմենտի չափը մեկ երեխայի համար:

Նախապես շնորհակալություն
Վարկանիշ: 190  ♦   Հարց: 2  ♦   Պատասխան: 22
Պատասխանը տրվել է   04.06.2018, 17:40  -ին
Հարգելի Anna_84,

դատական կարգով բռնագանձվող ալիմենտի չափը մեկ երեխայի համար սահմանվում է ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասով` ծնողների վաստակի և (կամ) այլ եկամտի մեկ քառորդի չափով:
img
Վերջին Պատասխանները
Բարև Ձեզ։Կխնդրեի ասեք ինչ իրավախախտման մասին է գործատուի ...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32

...Հետծննդյան արձակուրդից աշխատանքի վերադառնալը18.05.2020 15:32
Նոր պատասխան:  
Պատասխանը կարող եք խմբագրել ուղարկելուց հետո 10 րոպեի ընթացքում